In bài viết

Làm sổ đỏ cần có giấy tờ gì?

(Chinhphu.vn) - Ông Hồ Minh Chí có nhu cầu làm sổ đỏ, cán bộ địa chính xã yêu cầu phải có sổ đỏ của những hộ lân cận thì mới thực hiện thủ tục. Ông Chí hỏi, theo quy định hiện nay, muốn đăng ký làm sổ đỏ thì cần những giấy tờ gì?

09/10/2021 09:02

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

“Sổ đỏ” là từ dân dã mà người dân thường dùng để gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay, việc chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo một mẫu thống nhất với tên gọi là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Nội dung câu hỏi của ông Chí không nêu cụ thể việc đăng ký làm “sổ đỏ” của ông là đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu hay là đăng ký biến động, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nên không có cơ sở để trả lời cụ thể về các loại giấy tờ để nộp hồ sơ.

Quy định về nộp hồ sơ, giấy tờ để thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận hiện đã được quy định tại các Điều 8, 9, 10 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin để ông được biết và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn