In bài viết

Làm thuê cho công ty tư nhân có được trợ cấp thất nghiệp?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Triều (Bến Tre) làm việc cho công ty tư nhân sản xuất đất sạch. Vợ chồng tôi thất nghiệp do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ông Triều hỏi trường hợp của ông có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

22/03/2022 09:20

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre trả lời vấn đề này như sau:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề nghị UBND xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm rà soát về trường hợp của ông Triều. Được biết, công việc của ông Triều là làm thuê cho công ty sản xuất đất sạch, công ty không có ký kết hợp đồng lao động với ông.

Theo Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Bến Tre quy định hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh thì công việc của ông Triều không thuộc nhóm công việc, lĩnh vực được hỗ trợ.

Khi nào có chính sách mới, địa phương sẽ thông báo rộng rãi cho người dân biết để kê khai theo quy định.

Chinhphu.vn