In bài viết

Làm thuê trong lĩnh vực ăn uống thuộc nhóm công việc được hỗ trợ

(Chinhphu.vn) – Bà Bạch Hồng Quyên (xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) mất việc từ ngày 1/5/2021 đến nay và đang nuôi con dưới 6 tháng tuổi. Bà đã làm đơn đề nghị hỗ trợ nhưng không được. Chồng của bà và nhiều người ở địa phương hiện thất nghiệp cũng đều không được hỗ trợ. Bà Quyên đề nghị chính quyền địa phương giải quyết.

27/10/2021 14:02

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre trả lời vấn đề này như sau:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề nghị UBND xã Tam Hiệp rà soát về trường hợp phản ánh của bà Quyên. Qua trao đổi, được biết công việc của bà Quyên và chồng của bà là làm thuê trong lĩnh vực ăn uống ở TPHCM. Theo Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Bến Tre quy định hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh thì công việc làm thuê trong lĩnh vực ăn uống thuộc nhóm công việc, lĩnh vực được hỗ trợ.

Đối với trường hợp của chồng bà: Hội đồng xét duyệt của xã đã họp xét duyệt vào ngày 14/10/2021.

Đối với trường hợp của bà Quyên: Do bà có con nhỏ dưới 6 tháng tuổi, Hội đồng xét duyệt của xã đang xác minh thời điểm trước ngày 1/5/2021 bà có tham gia làm việc theo như bà đã trình bày hay không. Đề nghị bà liên hệ với UBND xã Tam Hiệp để được trả lời cụ thể.

Chinhphu.vn