In bài viết

Làn đường cho mô tô khi không có dải phân cách cứng

(Chinhphu.vn) - Ông Đặng Xuân Tuyến (Quảng Ninh) hỏi: Đường 2 chiều không có dải phân cách cứng, mỗi chiều 2 làn đường, làn trong cùng kẻ vạch trắng liền rộng 20cm, không có biển báo phân làn, vậy xe mô tô được đi trên làn nào? Xe mô tô đi trên làn của xe cơ giới bị xử phạt có đúng không?

28/07/2016 11:02

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Luật Giao thông đường bộ chỉ quy định những quy tắc giao thông đường bộ chung nhất; đối với từng trường hợp cụ thể, người tham gia giao thông ngoài việc tuân thủ các quy định nêu trên cần phải căn cứ vào tổ chức giao thông (biển báo, vạch sơn, ...) cụ thể trên từng đoạn tuyến để điều khiển phương tiện đi đúng làn đường, phần đường bảo đảm an toàn.

Theo QCVN 41:2012/BGTVT, trên đường có tốc độ ≤ 60km/h, vạch sơn có kích thước 20cm (vạch số 1.2) là vạch sơn xác định mép phần xe cơ giới với phần xe thô sơ, người đi bộ hoặc lề đường trên các trục đường, xe chạy được phép đè lên vạch khi cần thiết.

Trong QCVN 41:2016/BGTVT thay thế QCVN 41:2012/BGTVT và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2016 đã sửa đổi và quy định khi tách làn xe cơ giới và làn xe thô sơ riêng thì phải sử dụng biển báo hoặc kết hợp sơn chữ "XE ĐẠP" trên làn xe thô sơ (xe chạy được phép đè lên vạch khi cần thiết và phải nhường đường cho xe thô sơ).

Xe mô tô là một loại xe cơ giới và được phép đi trên làn xe cơ giới trừ trường hợp: trên làn xe cơ giới có báo hiệu cấm xe mô tô hoặc làn xe cơ giới đó chỉ dành cho các loại xe khác (trong đó không có xe mô tô).

Chinhphu.vn