In bài viết

Lãnh đạo Long An vào cuộc gỡ khó cho doanh nghiệp thuê đất

(Chinhphu.vn) – Tiếp nhận kiến nghị của Công ty CP Giấy Phước Thịnh qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ về vướng mắc trong việc thuê đất, UBND tỉnh Long An đã nhanh chóng có văn bản chỉ đạo tháo gỡ khó khăn này cho doanh nghiệp.

15/03/2017 09:02

Công ty CP Giấy Phước Thịnh có thuê một lô đất tại Khu công nghiệp Long Hậu, tỉnh Long An để xây dựng nhà máy sản xuất thùng giấy carton và đã thanh toán 100% tiền thuê đất trong 50 năm cho Công ty CP Long Hậu từ năm 2013.

Khi tiến hành đầu tư xây dựng và mua thiết bị Công ty gặp khó khăn trong việc vay vốn ngân hàng. Lý do là, mặc dù Công ty đã thanh toán đủ tiền thuê đất nhưng chỉ được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho diện tích thuê theo từng năm. Vì vậy, ngân hàng không nhận thế chấp giá trị lô đất. Việc không nhận thế chấp cũng xảy ra đối với phần công trình xây dựng trên mặt đất của Công ty.

Hiện tại Công ty không có vốn để thanh toán cho việc xây dựng nhà xưởng, máy móc nhập khẩu và có nguy cơ phá sản.

Gửi kiến nghị đến Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, Công ty đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, sớm có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho Công ty.

Tiếp nhận kiến nghị nêu trên của Công ty CP Giấy Phước Thịnh, ngày 1/3/2017, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 1845/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến UBND tỉnh Long An để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp.

Ngày 9/3/2017, UBND tỉnh Long An đã có văn bản thông tin về vấn đề này.

Theo đó, hiện Công ty CP Long Hậu đang xúc tiến thủ tục nộp tiền thuê đất 50 năm đối với diện tích Công ty CP Giấy Phước Thịnh đang thuê.

Trước bức xúc của doanh nghiệp, UBND tỉnh đã yêu cầu Công ty CP Long Hậu phải nộp tiền thuê đất 50 năm đối với thửa đất trên, chậm nhất là ngày 20/3/2017 phải hoàn thành việc nộp tiền thuê đất này.

Trên cơ sở đã hoàn thành việc nộp tiền thuê đất, tỉnh Long An yêu cầu Công ty CP Long Hậu có trách nhiệm hướng dẫn Công ty CP Giấy Phước Thịnh xúc tiến thủ tục về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê 50 năm theo quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý Khu kinh tế theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan giải quyết sớm kiến nghị của doanh nghiệp, tạo điều kiện để chậm nhất đến ngày 5/4/2017, Công ty CP Giấy Phước Thịnh được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê 50 năm.

Tỉnh cũng giao Ban Quản lý Khu kinh tế phải tìm hiểu vụ việc và có ý kiến tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời các trường hợp tương tự, không để các doanh nghiệp gặp khó khăn.

Sau khi triển khai thực hiện, các đơn vị liên quan phải có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của tỉnh về vấn đề này.

Chinhphu.vn