In bài viết

Lào Cai bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh

(Chinhphu.vn) - Ngày 13/5, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV đã tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) để tiến hành bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016-2021.

14/05/2019 10:35

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai chúc mừng tân các cán bộ được bầu giữ chức vụ mới.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lào Cai đã thông qua các nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đối với ông Nguyễn Hữu Thể, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016-2021 đã nghỉ hưu theo chế độ và ông Nguyễn Thành Sinh, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016-2021 luân chuyển công tác. 

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Trịnh Xuân Trường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và hai cán bộ làm Ủy viên UBND tỉnh Lào Cai khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021 là ông Hoàng Chí Hiền, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai và ông Đỗ Văn Duy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai. 

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Vịnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nêu rõ: Đối với nội dung kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016-2021, quy trình nhân sự đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Nhân sự được giới thiệu để HĐND tỉnh Lào Cai bầu tại kỳ họp này là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, trách nhiệm cao, đã trải qua rèn luyện trong thực tiễn và thể hiện được năng lực, bản lĩnh công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.