In bài viết

Lao động bị ngừng việc do dịch COVID-19 có còn được hỗ trợ?

(Chinhphu.vn) - Ông Đỗ Văn Kiên (Bắc Ninh) hỏi, gói hỗ trợ người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg còn đang được triển khai nữa không?

24/03/2022 07:02

Ông Kiên và nhiều người làm việc tại khu công nghiệp Quế Võ, thuộc vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 26/5/2021 đến ngày 25/6/2021 đã nộp hồ sơ, giấy tờ đề nghị hỗ trợ từ đầu tháng 9/2021, đến nay đã 6 tháng vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ. Theo trả lời của công ty, hồ sơ đã được duyệt.

Ông Kiên đề nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết tiền hỗ trợ cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 6/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; thời hạn nhận hồ sơ hỗ trợ người lao động bị ngừng việc do bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 là đến hết ngày 31/1/2022.

UBND tỉnh Bắc Ninh đã ủy quyền cho UBND cấp huyện ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đã được thẩm định, UBND cấp huyện ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Vì vậy ông Kiên đề nghị công ty liên hệ hoặc trực tiếp liên hệ UBND cấp huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) nơi doanh nghiệp ông Kiên làm việc đặt trụ sở để được trả lời.

Ngoài ra, ông Kiên có thể liên hệ Phòng Chính sách lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh theo số điện thoại: 02223.874.436 để được hỗ trợ.  

Chinhphu.vn