In bài viết

Lao động hợp đồng có được phụ cấp thu hút?

(Chinhphu.vn) - Ông Huỳnh Anh Phú (Gia Lai) ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP vào năm 2023. Do đơn vị ông đóng trên địa bàn đặc biệt khó khăn nên ông đã được hưởng phụ cấp thu hút 70%. Vừa qua, cơ quan ông ký lại hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP. Ông Phú hỏi, ông có được hưởng phụ cấp thu hút 70% lần nữa không?

08/09/2023 08:02

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Điều 2 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định đối tượng áp dụng, trong đó bao gồm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP (kể từ ngày 22/2/2023 quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập).

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Gia Lai thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông Huỳnh Anh Phú liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Gia Lai (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Chinhphu.vn