In bài viết

Lao động làm việc không đủ tháng, DN đóng bảo hiểm thế nào?

(Chinhphu.vn) – Bà Hoàng Thị Loan (tỉnh Quảng Ninh) hỏi, công nhân nghỉ việc ngày 10/8/2017, nhưng báo giảm lao động ngày 21/8/2017. Vậy, trong tháng 8/2017, doanh nghiệp bà có phải đóng tiền BHXH cho lao động đã nghỉ việc không?

14/10/2017 08:02

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Căn cứ khoản 4, Điều 42, Mục 2, Chương VI Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT quy định: Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.

Căn cứ khoản 2.1, mục 2 Công văn số 3881/BHXH-ST ngày 7/10/2016 của BHXH Việt Nam về việc cập nhật, tra cứu thông tin thẻ BHYT quy định: Khi có phát sinh tăng, giảm người tham gia BHYT, đơn vị phải kịp thời lập danh sách tăng, giảm gửi cơ quan BHXH theo mẫu quy định. Trường hợp đơn vị lập danh sách báo giảm chậm, đơn vị phải đóng số tiền của tháng báo giảm chậm và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết tháng đó.

Như vậy, trường hợp công nhân nghỉ việc vào ngày 10/8/2017, báo giảm vào ngày 21/8/2017 thì không phải đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng phải đóng số tiền BHYT của cả tháng 8/2017 và thẻ BHYT được sử dụng đến hết tháng 8/2017.

Chinhphu.vn