In bài viết

Lao động nước ngoài chuyển công ty, cấp giấy phép thế nào?

(Chinhphu.vn) – Công ty TNHH Seedon Partners (TPHCM) đăng ký và được chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài ở vị trí nhà quản lý với chức danh Tổng Giám đốc. Người lao động dự kiến cho vị trí này đã được cấp giấy phép lao động cũng tại vị trí nhà quản lý với chức danh Giám đốc ở một công ty khác.

11/08/2019 07:02

Công ty đã áp dụng Điểm a, Khoản 8, Điều 10 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP về trường hợp đặc biệt để chuẩn bị hồ sơ cấp giấy phép lao động. Tuy nhiên, khi nhân viên Công ty đến nộp bộ hồ sơ thì chuyên viên Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh từ chối với lý do “chỉ khi trùng vị trí và chức danh thì mới được áp dụng Điểm a, Khoản 8, Điều 10 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP”.

Công ty đã nghiên cứu lại Điểm a, Khoản 8, Điều 10 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP không thấy có yêu cầu về việc phải trùng “chức danh” thì mới được áp dụng.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Seedon Partners hỏi, việc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh từ chối áp dụng Khoản 8, Điều 10 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP cho hồ sơ của Công ty là đúng hay sai?

Về vấn đề này, Cục Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 8, Điều 10 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 thì đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gồm giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 5, 6 và 7, Điều 10 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP và giấy phép lao động hoặc bản sao chứng thực giấy phép lao động đã được cấp.

Chinhphu.vn