In bài viết

Lao động nước ngoài có phải ký hợp đồng lao động?

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Kim Ngân (Đồng Nai) hỏi, người lao động nước ngoài, là người đại diện pháp luật trên giấy chứng nhận kinh doanh, đồng thời làm chủ đầu tư trên giấy phép đầu tư, kiêm tổng giám đốc, đã được cấp giấy phép lao động làm việc tại Việt Nam thì có phải ký hợp đồng lao động không?

15/06/2023 10:02

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Người lao động nước ngoài vừa là người đại diện pháp luật trên giấy chứng nhận kinh doanh, vừa là chủ đầu tư trên giấy phép đầu tư giữ chức vụ tổng giám đốc là người sử dụng lao động. Do đó, không phải ký hợp đồng lao động.

Chinhphu.vn