In bài viết

Lao động nước ngoài di chuyển nội bộ không phải đóng BHXH bắt buộc

(Chinhphu.vn) – Bà Bích Nhung (TPHCM) hỏi, trường hợp Giám đốc có quốc tịch Nhật Bản, không có giấy phép lao động, là chủ sở hữu công ty TNHH MTV tại Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài, nếu được hưởng lương hàng tháng thì có bắt buộc tham gia BHXH không?

07/03/2020 08:02

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TPHCM trả lời như sau:

Tại Khoản 2 Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia BHXH bắt buộc.

Điều 2 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Trường hợp người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo diện di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp như quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính phủ và người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 187 của Bộ luật Lao động thì không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc.

Tại Điều 13 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP quy định mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động, hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động như sau: Từ ngày 1/12/2018 đóng 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; từ ngày 1/1/2022 đóng 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 1/1/2022.

Chinhphu.vn