In bài viết

Lao động tự do có được đăng ký nhận hỗ trợ online?

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Văn Thạnh (Long An) là lao động tự do. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ông không thể liên hệ phường để nhận gói hỗ trợ. Vậy ông có thể đăng ký online nhận tiền hỗ trợ lao động tự do, sau đó chuyển hồ sơ về địa phương đăng ký để được xét duyệt nhận trợ cấp được không?

28/12/2021 09:02

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An trả lời vấn đề này như sau:

Qua báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Tân An, hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Tân An đã được kiểm soát và đang áp dụng tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

Vì vậy, đề nghị ông Nguyễn Văn Thạnh liên hệ với Trưởng khu phố nơi ông cư ngụ để được xem xét hỗ trợ theo Quyết định số 10231/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh Long An về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Long An.  

Chinhphu.vn