In bài viết

Lắp đặt điện mặt trời dưới 500 triệu có phải đấu thầu?

(Chinhphu.vn) – Để thực hiện tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương Ông Nguyễn Anh Tuân (Quảng Nam) có gói kinh phí hỗ trợ thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn nằm ngoài phạm vi đề án thôn khó khăn lắp đặt điện năng lượng mặt trời theo trục đường ĐH, ĐX.

25/12/2020 09:02

Ông Tuân hỏi, chủ đầu tư hợp đồng trọn gói với công ty lắp đặt xuất hóa đơn với số tiền 400 triệu đồng, vậy có cần thiết lập hồ sơ đấu thầu không?

Ngoài ra, công ty mới thành lập được chủ đầu tư chỉ định thầu 2 công trình với tổng vốn 1 tỷ 700 triệu đồng; mỗi công trình khoảng 850 triệu đồng, như vậy có cần hồ sơ năng lực không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Đối với câu hỏi của ông Tuân, trường hợp hoạt động lắp đặt điện năng lượng mặt trời theo trục đường ĐH, ĐX thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thì việc lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu.

Theo đó, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Đấu thầu và các Điều 54, 55, 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Chinhphu.vn