In bài viết

Lập đề án phát triển vùng trung tâm an toàn khu Định Hóa

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc lập Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung tâm An toàn khu (ATK) Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

09/08/2012 17:07

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Thái Nguyên tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, hoàn chỉnh Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung tâm ATK Định Hóa giai đoạn 2012-2020.

Thủ tướng lưu ý, việc hoàn chỉnh Đề án trên phải gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh và lồng ghép với các cơ chương trình, dự án trên địa bàn, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Hiện nay, ATK Định Hóa là một quần thể di tích lịch sử nổi tiếng với 130 điểm di tích được xem như quần thể di tích quan trọng bậc nhất của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ 20 và ngay trước ngày kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về ATK Thái Nguyên lãnh đạo kháng chiến (20/5/1947 - 20/5/2012), An toàn khu đã vinh dự được Nhà nước đã xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt.

Minh Hiển

Tin liên quan:

> Kỷ niệm trọng thể 65 năm Bác Hồ về ATK Thái Nguyên lãnh đạo kháng chiến

> Nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về ATK Thái Nguyên