In bài viết

Lập hồ sơ địa chính và cấp sổ đỏ cho 3 xã sáp nhập về Thủ đô

(Chinhphu.vn) – UBND thành phố Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất, điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư Dự án Đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính, đăng ký cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 3 xã Tiến Xuân, Yên Trung, Yên Bình thuộc huyện Thạch Thất.

13/06/2012 16:20

Ảnh minh họa

Tổng diện tích đo vẽ bản đồ địa chính là khoảng 7.063,56 ha; trong đó có 3.121,3 ha đất phi nông nghiệp, 1.003,04 ha đất nông nghiệp, 2.939,22 ha đất lâm nghiệp; lập hồ sơ địa chính, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1.836 hồ sơ, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 9.345 hồ sơ.

Tổng mức đầu tư thực hiện dự án này là khoảng 21,764 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, huyện Thạch Thất và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

UBND huyện Thạch Thất được giao làm chủ đầu tư, thời gian chuẩn bị đầu tư hoàn thành trong quý III/2012.

Thanh Châu