In bài viết

Lập Hội đồng Tiền lương Quốc gia

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định thành lập Hội đồng Tiền lương Quốc gia do Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân làm Chủ tịch Hội đồng.

04/07/2013 13:52

3 Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính; Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Gia Túc; Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Văn Biên.

11 Ủy viên Hội đồng là đại diện Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hiệp hội ngành nghề ở Trung ương có sử dụng nhiều lao động.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm kỳ 5 năm.

Hội đồng Tiền lương Quốc gia có nhiệm vụ phân tích tình hình kinh tế-xã hội, mức sống dân cư để xác định, dự báo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; đánh giá tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng, mức tiền lương trên thị trường lao động và khả năng chi trả của doanh nghiệp để xây dựng và khuyến nghị với Chính phủ phương án tiền lương tối thiểu vùng hằng năm và từng thời kỳ.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, khuyến nghị với Chính phủ mức lương tối thiểu theo giờ áp dụng đối với một số nghề, công việc không thường xuyên hoặc làm việc không trọn thời gian.

Đồng thời, tổ chức rà soát, đánh giá việc phân vùng địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng để khuyến nghị với Chính phủ điều chỉnh, bổ sung phân vùng địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

Hoàng Diên