In bài viết

Lập website tiếp thị liên kết phải đăng ký

(Chinhphu.vn) – Ông Lê Văn Hạnh (Hải Phòng) dự định làm 1 website tiếp thị liên kết cho sàn thương mại điện tử Shopee. Ông Hạnh hỏi, ông có cần đăng ký website với Bộ Công Thương không?

18/06/2020 11:02

Về vấn đề này, Bộ Công Thương trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử, website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại.

Website của ông Lê Văn Hạnh được thiết lập để cung cấp môi trường cho bên thứ ba (shopee.vn) tiến hành hoạt động thương mại, do đó website này cần phải được đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với Bộ Công Thương.

Ông Hạnh cần tham khảo Điều 54 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và hướng dẫn quy trình đăng ký tại Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 5/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử.

Chinhphu.vn