In bài viết

Lễ hội Bạch Đằng là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định công bố "Lễ hội truyền thống Bạch Đằng" (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

22/11/2021 15:28
Lễ hội truyền thống Bạch Đằng (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh).

Lễ hội Bạch Đằng được tổ chức vào ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng 3 (âm lịch) hằng năm (được gọi là ngày giỗ trận Bạch Đằng), nhằm tri ân các vị anh hùng trên dòng Bạch Đằng giang lịch sử tròng những năm 938 và năm 1288.

Không gian lễ hội diễn ra tại quần thể Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng với các điểm chính là đền Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà, đình Yên Giang.

Theo Quyết định của Bộ VHTT&DL, Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

* Cùng với đó, Bộ VHTT&DL cũng xếp hạng quốc gia đối với di tích lịch sử Hồ Mạch (phường Yên Hải, thị xã Quảng Yên), tỉnh Quảng Ninh.

Di tích lịch sử Hồ Mạch là điểm khởi đầu của các xã đảo Hà Nam thuộc thị xã Quảng Yên, có ý nghĩa mở đầu một cuộc chinh phục biển cả và các bãi triều, nơi hình thành truyền thống khai hoang, lấn biển dựng xây vùng kinh tế mới của con cháu các vị Tiên Công.

Hồ Mạch nằm ở khu Thượng Đồng, phường Yên Hải, thị xã Quảng Yên. Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ. UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.