In bài viết

Lộ thông tin đánh giá hồ sơ đề xuất có vi phạm pháp luật?

(Chinhphu.vn) - Việc tiết lộ kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất trước khi thông báo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là vi phạm hành vi bị cấm nêu trong Luật Đấu thầu. Tổ chức, cá nhân vi phạm bị xử lý theo Khoản 3, Điều 122 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

04/10/2018 08:02

Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Tấn Thịnh (Quảng Ninh) tham dự chào hàng cạnh tranh gói thầu thi công xây dựng thuộc một dự án cấp xã làm chủ đầu tư. Do chủ đầu tư không đủ năng lực nên đã thuê một đơn vị tư vấn đấu thầu lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất.

Gói thầu đã được mở vào ngày 29/6/2018 và đang trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất (chưa có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu).

Ngày 5/7/2018, đơn vị tư vấn đấu thầu có thông báo về kết quả đánh giá hồ sơ chào hàng cạnh tranh cho cả 3 nhà thầu dự thầu. Sau khi nhận được thông báo trên, Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Tấn Thịnh thấy một số nội dung chưa rõ và đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, cụ thể như sau:

Thời điểm đóng thầu của gói thầu nêu trên là ngày 29/6/2018, Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Tấn Thịnh đã nộp hồ sơ đề xuất đúng quy định. Công ty đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (được phê duyệt ngày 2/8/2016), tuy nhiên thông tin nhà thầu trên hệ thống tại thời điểm mở thầu ngày 29/6/2018 lại thông báo “Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/3/2018 tài khoản sẽ hết hiệu lực”. Ngay sau thời điểm mở thầu, Công ty đã tiến hành nộp chi phí duy trì và đã được thông báo “Tài khoản còn hiệu lực đến ngày 31/3/2019”.

Theo thông báo của đơn vị tư vấn về kết quả đánh giá thì Công ty có hồ sơ đề xuất không bảo đảm hợp lệ tham gia dự thầu, với lý do, tại thời điểm mở thầu nhà thầu có tài khoản trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đã hết hiệu lực từ ngày 31/3/2018.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Tấn Thịnh hỏi, kết quả đánh giá của đơn vị tư vấn đấu thầu đối hồ sơ đề xuất của Công ty như vậy có đúng không?

Khi chưa có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, đơn vị tư vấn đấu thầu đã có thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất của Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Tấn Thịnh cho 2 nhà thầu cùng tham gia dự thầu gói thầu trên được biết.

Công ty hỏi, đơn vị tư vấn đấu thầu có hành vi tiết lộ nội dung ý kiến đánh giá hồ sơ đề xuất của Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Tấn Thịnh trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu như vậy có vi phạm quy định về tiết lộ thông tin tại Khoản 7, Điều 89 Luật Đấu thầu không?

Bộ Kế hoạc và Đầu tư có ý kiến về vấn đề này như sau:

Về tư cách hợp lệ của nhà thầu, Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu quy định một trong các điều kiện để nhà thầu có tư cách hợp lệ là đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Khoản 1, Điều 37 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT- BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quy định, bắt đầu từ ngày 1/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật Đấu thầu.

Đối với trường hợp của Công ty, khi tham dự thầu, nhà thầu phải đáp ứng về tư cách hợp lệ theo quy định nêu trên. Theo đó, nhà thầu đã có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước thời điểm đóng thầu 2 ngày tuy nhiên chưa nộp phí duy trì hàng năm sau thời điểm đóng thầu thì vẫn được coi là đáp ứng về tư cách hợp lệ theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu. Bên mời thầu phải yêu cầu nhà thầu hoàn thành việc nộp phí duy trì trước thời điểm có kết quả lựa chọn nhà thầu.

Về việc tiết lộ thông tin trong quá trình đấu thầu, Điểm d, Khoản 7, Điều 89 Luật Đấu thầu quy định một trong các hành vi bị cấm là tiết lộ, tiếp nhận những tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu bao gồm báo cáo của bên mời thầu, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, việc tiết lộ kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất trước khi thông báo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là vi phạm hành vi bị cấm nêu trên.

Tổ chức, cá nhân vi phạm bị xử lý theo quy định tại Khoản 3, Điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Chinhphu.vn