In bài viết

Long An: Kiểm tra kiến nghị về đền bù dự án đường dây 110KV

(Chinhphu.vn) - Gia đình ông Nguyễn Thanh Thế có 3.598 m 2 đất canh tác tại ấp 3, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Vừa qua, 223,3 m 2 đất canh tác của gia đình ông bị ảnh hưởng bởi công trình xây dựng đường dây điện 110 KV Long An 2 - An Thạnh.

09/02/2017 09:02

Theo bảng áp giá của Ban Quản lý dự án thì mức giá đền bù đối với gia đình ông Thế là 80.000 đồng/m2. Ông Thế cho rằng mức giá đền bù như trên chưa thỏa đáng.

Tuy nhiên, khi gia đình chưa thỏa thuận xong việc đền bù thì địa phương và Ban Quản lý dự án đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất, ruộng lúa sắp đến kỳ thu hoạch bị phá hỏng. Ông Thế đề nghị cơ quan chức năng xem xét, có biện pháp giải quyết để bảo đảm quyền lợi cho gia đình ông.

Về vấn đề này, sau khi xem xét đơn vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Long An chỉ đạo chuyển đơn của ông Phạm Thanh Thế đến Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa để kiểm tra nội dung đơn, giải quyết theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả lên Chủ tịch UBND tỉnh, Cổng TTĐT Chính phủ và thông báo việc xem xét thụ lý đơn cho Ban Tiếp công dân tỉnh trước ngày 22/2/2017.

Cổng TTĐT Chính phủ sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này khi nhận được kết quả giải quyết của cơ quan chức năng.

Chinhphu.vn