In bài viết

Lúa Hè Thu 2012 lần đầu đạt trên 9 triệu tấn

(Chinhphu.vn) - Tính đến đầu tháng 10, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch dứt điểm lúa vụ Hè Thu 2012 trên tổng diện tích đã xuống giống là 1,684 triệu ha. Năng suất bình quân 5,5 tấn/ha, sản lượng 9,262 triệu tấn lúa.

10/10/2012 17:51

Như vậy, so với vụ hè thu 2011, cả năng suất lẫn sản lượng của vụ hè thu năm nay đều tăng khá.

Cụ thể, năng suất bình quân tăng gần 3 tạ/ha (năng suất hè thu 2011 là 5,21 tấn/ha), sản lượng tăng gần 600 ngàn tấn (sản lượng vụ hè thu trước là 8.663.972 tấn).

Đến thời điểm này, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng đã xuống giống được 680 ngàn ha lúa thu đông, vượt xa so với kế hoạch là 600 ngàn tấn. Trong đó, đã có 170 ha được thu hoạch, năng suất bình quân 4,8 tấn/ha.

Sản lượng vụ thu đông năm nay dự kiến khoảng 3,2 triệu tấn.

Thu Nga