In bài viết

Mất việc từ 10 ngày trở lên được nhận 50.000 đồng/ngày

(Chinhphu.vn) – Ông Cao Văn Ngàn (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) được biết thông tin qua các phương tiện truyền thông, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 được hỗ trợ 1.500.000 đồng/người/lần. Tuy nhiên, người dân ở tỉnh Bạc Liêu chỉ nhận được 1.400.000 đồng. Ông Ngàn hỏi, địa phương chi trả như vậy có đúng không?

08/11/2021 14:02

UBND huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu quy định về đối tượng, mức chi chính sách liên quan đến hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu quy định:

"Thời gian nghỉ việc, mất việc làm từ 10 ngày liên tục trở lên đến dưới 1 tháng thì mức hỗ trợ là 50.000 đồng/người/ngày.

Thời gian nghỉ việc, mất việc làm từ 1 tháng trở lên thì mức hỗ trợ là 1.500.000 đồng/người/lần".

Qua công tác xác minh của tổ, tại thời điểm thực hiện chính sách (UBND xã Long Điền gửi danh sách phê duyệt ngày 7/8/2021), lúc này tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội 28 ngày (14 ngày theo Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 17/7/2021 và 14 ngày theo Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 1/8/2021 của UBND tỉnh). Do đó, kinh phí hỗ trợ sẽ là 28 ngày x 50.000 đồng/ngày = 1.400.000 đồng (thời gian nghỉ việc, mất việc làm từ 10 ngày liên tục trở lên đến dưới 1 tháng thì mức hỗ trợ là 50.000 đồng/người/ngày).

Như vậy, việc UBND xã Long Điền hỗ trợ cho người lao động bị mất việc trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội với mức hỗ trợ 1.400.000 đồng là đúng quy định.

Chinhphu.vn