In bài viết

Miễn đóng phí công đoàn cho đoàn viên bị ảnh hưởng dịch COVID-19

(Chinhphu.vn) - Để tiếp tục chia sẻ khó khăn với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đoàn viên công đoàn có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở sẽ không phải đóng phí công đoàn. Thời gian thực hiện miễn đóng chỉ áp dụng cho đến hết 31/12.

13/08/2020 12:15

Đây nội dung trong công văn vừa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) gửi Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc về miễn đóng phí công đoàn đối với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Theo Tổng LĐLĐVN, để tiếp tục chia sẻ khó khăn với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Tổng LĐLĐVN yêu cầu Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn bổ sung đối tượng công đoàn viên có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở (1,49 triệu đồng/tháng) không phải đóng phí công đoàn.

Thời gian thực hiện miễn đóng đoàn phí công đoàn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 áp dụng cho đến hết thời điểm 31/12/2020.

Trước đó, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp gặp phải khó khăn về tài chính, cuối tháng 3/2020, Tổng LĐLĐVN đã thực hiện chính sách tạm ngừng đóng công đoàn phí đến 30/6 đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, khiến doanh nghiệp có số lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trở lên.

Cuối tháng 5/2020, Tổng LĐLĐVN tiếp tục quyết định chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị gặp khó khăn dịch bệnh COVID-19 mức 500.000 đồng/người.

Đối tượng được nhận hỗ trợ là đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 bị mất việc, thiếu việc làm dẫn đến mất thu nhập, thu nhập bằng hoặc thấp hơn mức lương cơ sở, có hoàn cảnh khó khăn và không thuộc diện được nhận kinh phí từ gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Thu Cúc