In bài viết

Miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên với ông Trần Hữu Thế

(Chinhphu.vn) - Ngày 1/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) để thảo luận và thông qua một số nghị quyết quan trọng liên quan đến định hướng phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương; thực hiện các thủ tục miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

01/11/2022 14:32
Miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên với ông Trần Hữu Thế - Ảnh 1.

Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên biểu quyết miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ảnh: TTXVN

Căn cứ tờ trình của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên về việc miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Hữu Thế, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên đã thực hiện các thủ tục miễn nhiệm.

Các đại biểu đã biểu quyết bằng hình thức công khai với 45/46 phiếu đồng ý miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kết quả biểu quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.

Trước đó, ngày 21/9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký quyết định 1106/QĐ-TTg thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2021-2026, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.