In bài viết

Mở cửa trở lại khu trưng bày cổ vật Chàm tại Huế

(Chinhphu.vn) - Ngày 28/10, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết sẽ mở cửa khu trưng bày cổ vật Chàm (còn gọi là “kho Chàm”) thuộc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (số 3 Lê Trực, thành phố Huế) để phục vụ du khách, công chúng sau 71 năm đóng cửa kể từ khi vua Bảo Đại thoái vị năm 1945.

29/10/2016 10:14

Điện Long An, nơi đặt Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

Đây là sự kiện được triển khai nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết “kho Chàm” hiện còn lưu giữ 88 cổ vật Champa rất quý hiếm, gắn liền với việc hình thành Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Những cổ vật Champa này được sưu tầm tại vùng châu Ô, châu Lý ngày xưa và mang từ Trà Kiệu ra trong những cuộc khai quật khảo cổ học. 

Được biết, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế thành lập năm 1923, dưới thời vua Khải Định với tên gọi Musée Khai Dinh, nay trực thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Bảo tàng đặt tại điện Long An, một công trình kiến trúc cung đình độc đáo có từ năm 1845, triều Nguyễn. Tháng 12/1927, vua Khải Định cho thành lập “kho Chàm” tại Musée Khai Dinh để trưng bày các cổ vật do Viện Viễn Đông Bác cổ sưu tầm.

* Trong các hoạt động nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ phối hợp với nhà nghiên cứu Trần Kỳ Phương - người am hiểu văn hóa Champa, tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề: “Văn minh và nghệ thuật Champa nhìn từ sưu tập Khu cổ vật Chàm tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế” vào sáng 3/11 tại Hội trường Tam Tòa, số 23 Tống Duy Tân, thành phố Huế.