In bài viết

Mở rộng đối tượng được tạo hóa đơn tự in

(Chinhphu.vn) – Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực thi các quy định mới về hóa đơn, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 13/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

30/03/2011 11:23

Mở rộng đối tượng được tạo hóa đơn tự in - Ảnh minh họa

Theo đó, điểm a và b khoản 1 Điều 6 Thông tư 153/2010/TT-BTC được sửa đổi theo hướng mở rộng các đối tượng được tạo hóa đơn tự in.

Cụ thể, một trong những đối tượng mở rộng được phép tạo hóa đơn tự in là doanh nghiệp có mức vốn điều lệ từ 1 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn (theo Thông tư 153 trước đó thì doanh nghiệp phải có vốn điều lệ  5 tỷ đồng trở lên mới được in hóa đơn).

Sửa đổi điều kiện tổ chức kinh doanh được tự in hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ

Cũng theo Thông tư số 13, tổ chức kinh doanh được tự in hóa đơn để sử dụng cho việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ khi đã được cấp mã số thuế; có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ; có hệ thống thiết bị (máy tính, máy in, máy tính tiền) đảm bảo cho việc in và lập hóa đơn; là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ gắn liền với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hóa đơn.

Ngoài ra, tổ chức kinh doanh này phải đảm bảo không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế hoặc đã bị xử phạt và đã chấp hành xử phạt vi phạm pháp luật về thuế mà tổng số tiền phạt vi phạm dưới 50 triệu đồng (quy định trước đây là 20 triệu đồng) trong vòng 365 ngày liên tục từ ngày thông báo phát hành hóa đơn tự in lần đầu trở về trước.

Được biết, hết ngày mai, 31/3/2011 các doanh nghiệp trong diện phải tự in, đặt in hóa đơn phải có hóa đơn sử dụng.

Thu Nga