In bài viết

Mở rộng thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái)

(Cổng TTĐT Chính phủ)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 87/2008/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính huyện Trấn Yên để mở rộng thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

05/08/2008 14:20

Cụ thể, điều chỉnh 5.043,233 ha diện tích tự nhiên và 15.400 nhân khẩu của huyện Trấn Yên về thành phố Yên Bái quản lý (gồm diện tích tự nhiên và nhân khẩu của các xã: Văn Phú, Văn Tiến, Hợp Minh, Giới Phiên, Phúc Lộc, Âu Lâu).

Sau khi điều chỉnh, thành phố Yên Bái có 10.815,453 ha diện tích tự nhiên với 95.892 nhân khẩu, có 17 phường và xã.

Theo Nghị định này, Chính phủ cũng điều chỉnh toàn bộ 1.074,629 ha diện tích tự nhiên và 2.066 nhân khẩu của xã Văn Lãng, huyện Trấn Yên về huyện Yên Bình quản lý. Như vậy, hiện nay huyện Yên Bình có 77.319,669 ha diện tích tự nhiên, 107.882 nhân khẩu và 26 xã, thị trấn trực thuộc.

Sau khi điều chỉnh, huyện Trấn Yên còn lại 62.859,538 ha diện tích tự nhiên với 82.284 nhân khẩu và 22 đơn vị hành chính trực thuộc.

Mai Hương

(Nguồn: Nghị định số 87/2008/NĐ-CP)