In bài viết

Mới chuyển việc có được tham dự gói thầu của cơ quan cũ?

(Chinhphu.vn) - Một Tổng Công ty có 100% vốn Nhà nước, thuộc tập đoàn kinh tế Nhà nước B. Tổng Công ty dự kiến tham gia đấu thầu gói thầu thuộc dự án do B làm chủ đầu tư (nguồn vốn ngân sách Nhà nước).

13/06/2019 07:20

Ban quản lý dự án C là đại diện cho B. Tổng Giám đốc (người đại diện theo pháp luật) của Tổng Công ty nguyên là Giám đốc của C và mới được trên điều động về Tổng Công ty được 1 tháng trước khi C phát hành hồ sơ mời thầu (đấu thầu rộng rãi) gói thầu trên.

Hồ sơ dự thầu dự kiến sẽ được Tổng Giám đốc Tổng Công ty ủy quyền cho một Phó Tổng Giám đốc ký.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Tổng Công ty hỏi, việc Tổng Công ty là nhà thầu tham dự đấu thầu gói thầu nêu trên có phù hợp với quy định pháp luật hiện hành hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 5, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định trường hợp đối với tập đoàn kinh tế Nhà nước, nếu sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu là ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của tập đoàn và là đầu ra của công ty này, đồng thời là đầu vào của công ty kia trong tập đoàn thì tập đoàn, các công ty con của tập đoàn được phép tham dự quá trình lựa chọn nhà thầu của nhau.

Trường hợp sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu là đầu ra của công ty này, đồng thời là đầu vào của công ty kia trong tập đoàn và là duy nhất trên thị trường thì thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, công ty mẹ, công ty con của tập đoàn kinh tế Nhà nước được phép tham dự quá trình lựa chọn nhà thầu của nhau theo quy định nêu trên.

Tuy nhiên, Tổng Công ty cần lưu ý, một trong những hành vi bị cấm trong đấu thầu là đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, bên mời thầu là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác trong thời hạn 12 tháng, kể từ khi thôi việc tại cơ quan, tổ chức đó (Điểm e, Khoản 6, Điều 89 Luật Đấu thầu).

Chinhphu.vn