In bài viết

Mỗi người chỉ được cấp một mã số Giấy phép lái xe

(Chinhphu.vn) - Ông Trần Thanh Cường thi sát hạch lái xe hạng B2 tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Hiệp Thành, tỉnh Hậu Giang ngày 16/6/2022, đạt số điểm tối đa/3 phần thi), đã đóng phí đầy đủ, nhưng đến nay chưa nhận được Giấy phép lái xe. Ông đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

21/07/2022 10:02

Về vấn đề này, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang trả lời như sau:

Ngày 16/6/2022, ông Trần Thanh Cường có dự sát hạch lái xe tại Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hậu Giang, nhưng không mang theo Giấy phép lái xe mô tô bằng vật liệu PET.

Để thực hiện đúng quy định Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET, theo đó mỗi người bảo đảm chỉ được cấp duy nhất một số Giấy phép lái xe để quản lý, dùng chung cho cả giấy phép lái xe không thời hạn và có thời hạn.

Sở Giao thông vận tải đã yêu cầu bổ sung Giấy phép lái xe mô tô bằng vật liệu PET hiện có để cập nhật, đồng bộ dữ liệu Giấy phép lái xe, tuy nhiên đến ngày 8/7/2022 mới nhận được thông tin.

Ngay sau khi nhận được thông tin Giấy phép lái xe mô tô của ông Trần Thanh Cường, Sở Giao thông vận tải đã thực hiện đồng bộ dữ liệu, in kết quả Giấy phép lái xe và cử cán bộ liên hệ ông Trần Thanh Cường qua số điện thoại để thông báo đến nhận Giấy phép lái xe vào ngày 12/7/2022.

BT