In bài viết

MTTQ Việt Nam có thêm Phó Chủ tịch chuyên trách

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất hiệp thương cử ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ làm Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.

03/10/2015 14:31

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định đây là phiên họp đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: VGP/Hoàng Long

Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 3 khóa VIII tổ chức sáng 3/10, các đại biểu nghe ý kiến của Bộ Chính trị điều động, phân công và giới thiệu  ông Trần Thanh Mẫn để hiệp thương cử tham gia Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, giữ chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII; thống nhất việc 8 vị thôi tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam; bầu bổ sung 5 vị vào Ủy ban TWMTTQ Việt Nam, trong đó có 2 vị tham gia Đoàn Chủ tịch và 1 vị Phó Chủ tịch không chuyên trách.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định đây là phiên họp đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.


Các đại biểu nhất trí thống nhất hiệp thương cử ông Trần Thanh Mẫn làm Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII. Ảnh: VGP/Hoàng Long

Thực hiện quy trình làm việc, ông Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc điều động phân công và giới thiệu bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chỉ định tham gia Đảng đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Sau đó, hội nghị đã biểu quyết với 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ III Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Theo đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất hiệp thương cử ông Trần Thanh Mẫn làm Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Hoàng Long

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn bày tỏ cảm ơn Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tín nhiệm bầu bổ sung vào Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Trần Thanh Mẫn bày tỏ sẽ đem hết khả năng, tâm huyết để chung sức chung lòng cùng tập thể Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam góp phần xây dựng đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ văn minh.

Từ Lương