In bài viết

Mua đất thương mại, dịch vụ nhưng không xây dựng có bị thu hồi?

(Chinhphu.vn) - Năm 2015, bà Biện Hoài Thu (Đà Nẵng) mua 300 m2 đất, mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ. Nay UBND quận thông báo bà phải gia hạn thời gian thực hiện dự án, sau 24 tháng nếu không thực hiện đầu tư sẽ bị Nhà nước thu hồi đất và không bồi thường.

14/07/2022 11:02

Bà Thu đã sao lục hồ sơ giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì khi giao đất không có nội dung thực hiện dự án. Chỉ có nội dung, giao 300 m2, đất thương mại, dịch vụ, thời hạn 50 năm.

Hiện nay gia đình bà Thu chưa đủ tài chính để xây dựng. Vậy, trường hợp của bà nếu chưa sử dụng có bị thu hồi đất hay không? Nếu thu hồi thì có bồi thường hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điểm I, Khoản 1, Điều 64 của Luật Đất đai 2013 về các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai quy định, Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp:

"i) Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng".

Căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ pháp lý của dự án, thực tế sử dụng đất của dự án để xác định mức độ vi phạm pháp luật của người sử dụng đất, chế tài áp dụng xử lý vi phạm, trong đó có chế tài thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Để có thông tin giải đáp cụ thể, đề nghị bà liên hệ với UBND quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Chinhphu.vn