In bài viết

Mức bồi thường thiệt hại sức khỏe đối với bảo hiểm xe cơ giới

(Chinhphu.vn) – Người nhà của bà Đỗ Thị Ngọc (Hà Nam) bị tai nạn giao thông, ảnh hưởng tới sức khỏe. Bà Ngọc hỏi, mức trách nhiệm bảo hiểm được quy định như thế nào đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản của bên thứ ba?

05/12/2021 12:20

Luật sư Trương Trung Nghĩa - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Mức trách nhiệm bảo hiểm là số tiền tối đa mà doanh nghiệp bảo hiểm có thể phải trả đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản của bên thứ ba và hành khách trong mỗi vụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại.

Điều 4 Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/1/2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới quy định mức trách nhiệm bảo hiểm trong một vụ tai nạn như sau:

Đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng/1 người. Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản là 50 triệu đồng nếu do xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) gây ra; 100 triệu đồng nếu do xe ô tô gây ra.

Chinhphu.vn