In bài viết

Mức hỗ trợ ngư dân mua bảo hiểm tàu cá

(Chinhphu.vn) - Ông Vũ Văn Khuyến (Hải Phòng) đang đóng tàu cá có công suất máy chính trên 400CV. Ông mua bảo hiểm thân tàu, cơ quan bảo hiểm thông báo, Nhà nước chỉ hỗ trợ 50% kinh phí mua bảo hiểm theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP.

21/02/2019 08:20

Tuy nhiên, ông Khuyến tham khảo Điểm a, Khoản 19, Điều 1 Nghị định 17/2018/NĐ-CP thì thấy chính sách bảo hiểm đối với tàu cá thực hiện theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP được thực hiện đến hết ngày 31/12/2020. Nếu vậy thì trường hợp của ông phải được hỗ trợ 90% kinh phí mua bảo hiểm tàu theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP.

Ông Khuyến hỏi, cơ quan bảo hiểm thông báo mức hỗ trợ như nêu trên có đúng không?

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

Nghị định số 17/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản, trong đó, tại Khoản 6, Điều 1 Nghị định số 17/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về mức hỗ trợ bảo hiểm quy định: “Hỗ trợ hàng năm 50% kinh phí mua bảo hiểm thân tàu (bảo hiểm mọi rủi ro đối với thân tàu, không bao gồm trang thiết bị đánh bắt hải sản, ngư lưới cụ trên tàu”.

Do đó, việc hỗ trợ 50% kinh phí mua bảo hiểm thân tàu cho ngư dân theo Khoản 6, Điều 1 Nghị định số 17/2018/NĐ-CP là đúng quy định.

Theo quy định tại Khoản 9, Điều 1 Nghị định số 17/2018/NĐ-CP: “Thời gian thực hiện các chính sách quy định tại Điều 3; Khoản 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 7 của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020…” là sửa đổi thời gian ngư dân được hưởng chính sách theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, trong đó có chính sách hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm nêu trên.

Chinhphu.vn