In bài viết

Mức hỗ trợ về nhà ở đối với bệnh binh

(Chinhphu.vn) – Bố của bà Nguyễn Thị Thanh Xuân (Hải Phòng) là bệnh binh 61%, hiện nhà ở của gia đình đã xuống cấp. Bà Xuân hỏi, nếu nhà bà xây lại thì có được hưởng trợ cấp không? Nếu có thì được bao nhiêu?

24/06/2019 14:02

Bố của bà Xuân hiện tại nằm liệt giường, không nói được, không tự ý thức được, mẹ của bà đang chăm sóc, vậy mẹ của bà có được hưởng chế độ gì không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Về trợ cấp nhà ở, bố của bà Xuân là bệnh binh 61% có khó khăn về nhà ở thì thuộc diện hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Mức hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg khi xây mới là 40 triệu đồng/hộ và sửa chữa là 20 triệu đồng/bộ. Đề nghị bà liên hệ với UBND cấp xã nơi cư trú để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Về chế độ trợ độ trợ cấp bệnh binh, theo quy định tại Khoản 2, Điều 36 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ thì bệnh binh suy giảm khả năng lao động do bệnh tật từ 81% trở lên sống ở gia đình được hưởng trợ cấp phục vụ. Trường hợp bố của bà là bệnh binh 61% không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp người phục vụ theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn