In bài viết

Mức lệ phí khám sức khỏe áp dụng theo từng địa phương

(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Huyền Trang (TP Hồ Chí Minh), bà Trang có nhu cầu khám sức khỏe để xin việc và đã tham khảo một số cơ sở khám chữa bệnh, nhưng bà thấy mức lệ phí không đồng nhất. Bà Trang hỏi, mức lệ phí khám sức khỏe được quy định thế nào?

25/06/2015 14:02

Về vấn đề này, Bộ Y tế xin trả lời bà Trang như sau:

Tại Điều 88 Luật Khám bệnh, chữa bệnh do Quốc hội ban hành ngày 23/11/2009 đã quy định: “Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh là số tiền phải trả cho mỗi dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; Chính phủ quy định cơ chế thu, quản lý và sử dụng khoản thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước”.

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 88 Luật Khám bệnh, chữa bệnh, ngày 29/2/2012, Liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 04/2012/TTLT-BYT-BTC về “Ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước”.

Căn cứ vào giá quy định tại Thông tư số 04/2012/TTLT-BYT-BTC, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt giá dịch vụ y tế trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, mức giá quy định của tỉnh không được vượt quá mức trần đã được quy định tại Thông tư số 04/2012/TTLT-BYT-BTC.

Đề nghị bà Trang liên hệ với UBND tỉnh để biết được mức lệ phí khám sức khỏe tại địa phương quy định là bao nhiêu.

Chinhphu.vn