In bài viết

Mức lương xếp theo trình độ tại thời điểm tuyển dụng

(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Võ Hoàng Hiếu (Kiên Giang), hiện nay việc áp dụng mức lương giữa công chức có trình độ thạc sĩ và cử nhân ngang bằng nhau là chưa hợp lý, thiệt thòi cho người nỗ lực học tập nâng cao trình độ năng lực. Ông Hiếu đề xuất nên có mức lương hợp lý, hoặc có khoản phụ cấp theo lương cho người có trình độ cao hơn, nhằm khuyến khích thu hút nhân tài.

08/02/2024 07:02

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Việc xếp lương ở ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức được thực hiện theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm được tuyển dụng.

Ngoài ra, căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì khi được tuyển dụng vào công chức, trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng và các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn