In bài viết

Mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách xã kiêm Bí thư ấp

(Chinhphu.vn) - Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp là Bí thư chi bộ ấp tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TPHCM, đồng thời bà được đề cử là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và đã trúng cứ. Bà hỏi chế độ tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương của bà được tính như thế nào?

10/05/2019 07:02

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp hỏi như sau:

Mức phụ cấp của cán bộ không chuyên trách cấp xã

Theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (tình trạng còn hiệu lực). thì chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thuộc số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hưởng chế độ phụ cấp (không hưởng chế độ tiền lương).

Hiện nay, chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn trên địa bàn TPHCM được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 của UBND TPHCM (tình trạng còn hiệu lực), và Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 17/8/2013 của UBND TPHCM quy định việc điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn (tình trạng còn hiệu lực). Theo đó:

Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 1 trong 21 chức danh cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn;

Mức phụ cấp hệ số 2,10 so với mức lương cơ sở, áp dụng đối với cán bộ không chuyên trách có trình độ cao đẳng;

Mức phụ cấp hệ số 2,34 so với mức lương cơ sở, áp dụng đối với cán bộ không chuyên trách có trình độ đại học;

Mức phụ cấp hệ số 2,67 so với mức lương cơ sở, áp dụng đối với cán bộ không chuyên trách trình độ trên đại học;

Đối với cán bộ không chuyên trách có trình độ trung cấp hoặc chưa qua đào tạo tiếp tục hưởng hệ số 1,86 theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 1 của Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND.

Mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh: Cán bộ không chuyên trách nếu kiêm nhiệm chức danh khác mà giảm được 1 người trong số lượng được giao thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20% mức phụ cấp hàng tháng.

Phụ cấp kiêm nhiệm cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp

Về số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân trên địa bàn TPHCM được quy định cụ thể tại Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND TPHCM (tình trạng còn hiệu lực). Theo đó:

Mức hệ số phụ cấp hàng tháng đối với chức danh Bí thư Chi bộ khu phố, ấp được hưởng hệ số phụ cấp không quá 0,7 so với mức lương cơ sở.

Về chế độ kiêm nhiệm chức danh cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp; tổ dân phố, tổ nhân dân: Cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn; cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn nếu kiêm nhiệm chức danh cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp; tổ dân phố, tổ nhân dân mà giảm được 1 người trong số lượng quy định (như Bí thư Chi bộ khu phố ấp), kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng thêm 20% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng 20% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm có hệ số cao nhất.

Trường hợp bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp được bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TPHCM là cán bộ không chuyên trách cấp xã. Căn cứ vào trình độ đào tạo của bà Diệp, bà sẽ được hưởng mức phụ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 của UBND TPHCM, được điều chỉnh mức phụ cấp tương ứng với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 17/8/2013 của UBND TPHCM. Nếu kiêm nhiệm chức danh Bí thư Chi bộ ấp thì được hưởng thêm 20% mức phụ cấp của chức danh Bí thư Chi bộ ấp theo quy định tại Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND TPHCM.

          Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.