In bài viết

Mức thưởng thay đổi theo tháng có tính đóng BHXH?

(Chinhphu.vn) - Quy chế lương, thưởng của Công ty của bà Phạm Thị Thùy Trang (Lâm Đồng) có quy định, tùy vào năng lực quản lý, sản xuất của từng công nhân viên, dựa trên bảng đánh giá hiệu quả, năng suất công việc của cán bộ quản lý hàng tháng cũng như kết quả kinh doanh, công ty sẽ xác định mức thưởng.

03/07/2018 07:02

Theo đó, mức thưởng của mỗi người sẽ thay đổi từng tháng, và có tính chất thường xuyên. Bà Trang hỏi, với quy chế mức tiền thưởng không cố định như nêu trên thì khoản tiền thưởng này có nằm trong khoản bắt buộc đóng BHXH không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam, từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại Điểm 2.1 Khoản này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Theo đó, phụ cấp lương theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

Các khoản bổ sung khác thì căn cứ theo Điểm a, Khoản 3, Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Như vậy, các khoản bổ sung khác tính đóng BHXH, BHYT, BHTN phải xác định được mức tiền cụ thể trong hợp đồng lao động và mang tính chất chi trả thường xuyên trong mỗi kỳ lương.

Chinhphu.vn