In bài viết

Mức trợ cấp tuất 596.000 đồng/tháng là đúng quy định

(Chinhphu.vn) – Bố của ông Nguyễn Mạnh Hưng (Hà Nội) là cán bộ nghỉ hưu, đã chết năm 1998, mẹ của ông được hưởng 596.000 đồng/tháng chế độ trợ cấp tuất hàng tháng. Theo quy định tại Điều 68 Luật BHXH năm 2014 thì mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở (1.490.000 đồng).

14/12/2021 10:02

Mức trợ cấp tuất 596.000 đồng/tháng là đúng quy định
Ông Hưng nhận thấy, số tiền tuất mẹ ông thực lĩnh 596.000 đồng/tháng không theo quy định tại Điều 68 Luật BHXH năm 2014. Ông Hưng hỏi, tiền tuất hàng tháng mẹ ông lĩnh là 596.000 đồng được quy định tại văn bản nào?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Bố của ông chết năm 1998 nên chế độ tử tuất được giải quyết theo Điều lệ BHXH ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ. Tại khoản 1 Điều 33 của Điều lệ BHXH quy định mức tiền tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 40% mức tiền lương tối thiểu chung (nay là mức lương cơ sở).

Tại khoản 2 Điều 123 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội quy định “Người đang hưởng lương hưu trước ngày 1/1/1994, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc, người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp hiện đang hưởng trợ cấp hàng tháng và người bị đình chỉ hưởng BHXH do vi phạm pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn thực hiện theo các quy định trước đây và được điều chỉnh mức hưởng”.

Như vậy, mức trợ cấp tuất hàng tháng của mẹ ông được áp dụng theo quy định tại Điều lệ BHXH ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP đã nêu ở trên và qua các lần điều chỉnh đến nay bằng 596.000 đồng/tháng là đúng quy định.

Chinhphu.vn