In bài viết

Mức trợ cấp tuất một lần tính thế nào?

(Chinhphu.vn) - Bố của bà Ngọc Trang có quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/3/2014, đến ngày 6/6/2018 bố bà chết, bố bà đã hưởng 52 tháng lương hưu, mức lương hưu hiện tại: 5.052.000đ/tháng.

24/12/2019 11:02

Nếu gia đình có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần thì được giải quyết trợ cấp tuất một lần

Mẹ bà Trang hiện hưởng lương hưu, 2 chị em bà đều công tác tại cơ quan Nhà nước. Bà nội bà năm nay 94 tuổi, đã già yếu, có chế độ trợ cấp cho người cao tuổi, ông nội bà đã chết.

Bà Trang hỏi, gia đình bà có thể đề nghị thanh toán trợ cấp tuất 1 lần cho bố bà được không và số tiền ấy tính bằng bao nhiêu tháng lương? 

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Theo thông tin bà cung cấp, bố bà nghỉ hưu từ tháng 3/2014 đến ngày 6/6/2018 thì mất (đã được hưởng 52 tháng lương hưu), bà nội của bà năm nay 94 tuổi đang hưởng trợ cấp cho người cao tuổi là 268.000 đồng/tháng, theo quy định thì bà nội bà thuộc đối tượng thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Tuy nhiên, nếu gia đình bà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần thì được giải quyết trợ cấp tuất một lần theo quy định tại Khoản 3 Điều 69 và Khoản 2 Điều 70 Luật BHXH năm 2014.

Mức trợ cấp tuất một lần của gia đình bà được tính như sau:

Bố bà đã được hưởng 52 tháng lương hưu thì mức trợ cấp tuất của gia đình bà sẽ là: 48 – 0,5 x (52-2) = 23 tháng lương hưu.

Chinhphu.vn