In bài viết

Năm 2023, Kiểm toán Nhà nước thực hiện 129 nhiệm vụ kiểm toán

(Chinhphu.vn) – Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn vừa ban hành Quyết định số 1482/QĐ-KTNN về việc ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước.

14/12/2022 19:34
Năm 2023, Kiểm toán nhà nước thực hiện 129 nhiệm vụ kiểm toán - Ảnh 1.

Năm 2023, KTNN thực hiện 129 nhiệm vụ kiểm toán

Theo đó, năm 2023, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) sẽ thực hiện 129 nhiệm vụ kiểm toán, giảm 49 nhiệm vụ so với năm 2022, tập trung kiểm toán các chủ đề lớn gắn với việc quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước; những vấn đề, lĩnh vực trọng yếu dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; bám sát, phục vụ tích cực các hoạt động của Quốc hội về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Kiểm toán 11 bộ và 33 tỉnh, thành phố

Trong lĩnh vực ngân sách Nhà nước, năm 2023, KTNN sẽ thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước và Báo cáo nợ công năm 2022; thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022 tại 16 bộ, cơ quan Trung ương gồm: Tòa án Nhân dân tối cao, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, VCCI, Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao, Bộ TT&TT, Bộ Nội vụ, Bộ TN&MT, Văn phòng Chính phủ, Bộ VHTT&DL, Bộ LĐTB&XH, Bộ Y tế, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022 tại 11 bộ, cơ quan Trung ương.

Kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 tại 33 tỉnh, thành phố; Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 tại 7 tỉnh, thành phố; Kiểm toán ngân sách địa phương và Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 tại 19 tỉnh, thành phố.

KTNN sẽ thực hiện 7 cuộc kiểm toán hoạt động, trong đó tập trung kiểm toán các chủ đề liên quan đến: Bảo vệ môi trường, xử lý rác thải; việc quản lý sử dụng Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích; nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế; Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế-xã hội vùng tài định cư thủy điện Sơn La (Đề án 666).

Kiểm toán 23 chuyên đề

Lĩnh vực chuyên đề, KTNN sẽ thực hiện 23 chuyên đề, trong đó có một số chuyên đề, chủ đề kiểm toán có phạm vi rộng, như: Chuyên đề "Việc quản lý, sử dụng các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý giai đoạn 2020-2022", chuyên đề "Việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ giai đoạn 2020-2022"; chuyên đề "Việc đầu tư mua sắm, ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin, các hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2022 tại Bộ Tư Pháp, Bộ KH&CN, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, VietinBank và các tỉnh Ninh Bình, Bà Rịa-Vũng Tàu"…; 

Một số chuyên đề để phục vụ chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội như: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;

Một số chuyên đề thực hiện kiểm toán theo Nghị quyết của Quốc hội, gồm: Các chuyên đề liên quan đến Nghị quyết số 43/2022/QH15, như "Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm", "Công tác lập, phân bổ vốn đầu tư Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; việc thực hiện các chính sách đầu tư phát triển theo Nghị quyết số 43/2022/QH15"…; chuyên đề "Việc xử lý bù giá của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong bao tiêu sản phẩm của Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn theo Nghị quyết số 42/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội".

Lĩnh vực xây dựng và việc quản lý vốn đầu tư công, KTNN thực hiện 28 cuộc kiểm toán dự án đầu tư, trong đó, có nhiều dự án lớn, được dư luận quan tâm như: Tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành - giai đoạn 1, các dự án giao thông trọng điểm kết nối liên vùng, dự án đường ven biển Việt Nam, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng...

Lĩnh vực doanh nghiệp và tổ chức tài chính-ngân hàng, KTNN thực hiện cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tại 14 tập đoàn, tổng công ty và các tổ chức tài chính, ngân hàng.

Lĩnh vực quốc phòng, KTNN thực hiện 11 nhiệm vụ kiểm toán, gồm: Việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2022 tại 8 đầu mối; kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2022 tại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng sân bay quân sự tại Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận và dự án nâng cấp, cải tạo sân bay Chu Lai/Quân chủng Phòng không-Không quân; kiểm toán chuyên đề "Việc quản lý, sử dụng ngân sách thực hiện nhiệm vụ quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế xã hội của các đoàn kinh tế quốc phòng giai đoạn 2020-2022.

Lĩnh vực an ninh, khối cơ quan Đảng, KTNN thực hiện 5 nhiệm vụ kiểm toán, gồm: Các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ Công an; 25 công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 17 tỉnh ủy, thành ủy; 1 cuộc kiêm toán chuyên đề và 1 cuộc kiểm toán dự án đầu tư.

Bên cạnh đó, trong năm 2023, KTNN sẽ trình ý kiến về dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024.

Tổng KTNN cho biết: Kế hoạch kiểm toán năm 2023 của KTNN được xây dựng bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm và đặc biệt là ý kiến của các đại biếu Quốc hội; bảo đảm tính độc lập của KTNN theo quy định tại Điều 118 Hiến pháp năm 2013; tuân thủ Luật KTNN, Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật KTNN và các quy định của pháp luật cũng như đảm bảo định hướng chiến lược phát triến KTNN đến năm 2030, Kế hoạch kiểm toán trung hạn 2022-2024

Kế hoạch kiểm toán năm 2023 bảo đảm tập trung, dân chủ, tránh trùng lặp, chồng chéo với các cơ quan thanh tra, kiểm tra và của KTNN theo đúng tinh thần Nghị quyết số 75/2022/QH15, không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm toán quá 1 lần/năm về cùng 1 nội dung đối với 1 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

Hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị và địa phương được kiểm toán.

Kết hợp hài hòa giữa kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động theo hướng dần tăng cường kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động và kiểm toán môi trường, kiểm toán công nghệ thông tin...


Huy Thắng