In bài viết

Nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về Đề án nâng cao năng lực, thị phần vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam.

08/01/2014 15:50

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương chỉ đạo, hỗ trợ Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) làm việc với từng ngành hàng, nhất là các đơn vị có lượng hàng vận chuyển xuất khẩu lớn, để trao đổi, thống nhất các biện pháp cụ thể nhằm ưu tiên, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải biển trong nước nâng cao thị phần vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả làm việc và những vấn đề vượt thẩm quyền.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, đề xuất thiết lập các tuyến vận tải bằng đường biển và đường thủy nội địa để nâng cao thị phần vận chuyển hàng hóa trên các tuyến vận tải thủy trong nước, giảm áp lực vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Phan Hiển