In bài viết

Nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải KCN An Nghiệp

(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý về nguyên tắc sử dụng giá trị tài sản Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp (KCN) An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng đã đầu tư giai đoạn 1 làm Phần tham gia của Nhà nước đối với Dự án nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

22/04/2014 15:00
Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức định giá và phê duyệt theo thẩm quyền và quy định hiện hành đối với Phần tham gia của Nhà nước đối với dự án; tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và chỉ đạo triển khai theo quy định hiện hành.

Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam hướng dẫn, hỗ trợ Chủ đầu tư vay vốn ưu đãi theo quy định để đầu tư xây dựng dự án.

Dự án nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN An Nghiệp là dự án đầu tiên được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình lên Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận đưa dự án vào Danh mục dự án đầu tư theo hình thức PPP.

Dự án này có khả năng thu hồi vốn đầu tư và tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư thông qua phí sử dụng dịch vụ xử lý nước thải của các nhà máy, nhà đầu tư thứ cấp thuê đất trong khu công nghiệp; có khả năng khai thác lợi thế về công nghệ, kinh nghiệm quản lý, vận hành và sử dụng hiệu quả năng lực tài chính khu vực tư nhân.

Phan Hiển