In bài viết

Ngăn chặn tình trạng đánh bắt hải sản sai tuyến

(Chinhphu.vn) - Quảng Bình sẽ huy động tàu thuyền ngư dân tại các địa phương phối hợp với các đồn biên phòng tuần tra, bắt, xử lý các tàu sử dụng giã cào đánh bắt thủy sản sai tuyến trên vùng biển thuộc phạm vi quản lý.

30/08/2016 16:00
Để ngăn chặn tình trạng tàu cá ngư dân ngoại tỉnh sử dụng giã cào đánh bắt sai tuyến làm đứt lưới, mất lưới cụ của ngư dân; đánh bắt gần bờ, hủy hoại môi trường, sinh thái biển làm ảnh hưởng đến đời sống, gây bức xúc đối với ngư dân trong tỉnh,… ngày 30/8, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành công văn về việc ngăn chặn tình trạng tàu cá ngoại tỉnh sử dụng giã cào đánh bắt sai tuyến.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy sản ở các vùng biển gần bờ; huy động tàu thuyền ngư dân tại các địa phương phối hợp với các đồn biên phòng tuần tra, bắt, xử lý các tàu sử dụng giã cào đánh bắt thủy sản sai tuyến trên vùng biển thuộc phạm vi quản lý.

Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản chủ trì, phối hợp với với các đồn biên phòng và Hải đội 2 tăng cường nắm tình hình, tổ chức lực lượng, phương tiện tuần tra, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan lĩnh vực thủy sản trên địa bàn quản lý.

Lưu Hương