In bài viết

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt được lập 4 chi nhánh

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận đề nghị thành lập 4 chi nhánh, 1 phòng giao dịch của Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Bưu điện Liên Việt (LPB).

07/12/2021 16:25
 

Cụ thể, thành lập chi nhánh: Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Bỉm Sơn; địa điểm: Phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Cẩm Thủy; địa điểm: Thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa; Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Bảo Lộc; địa điểm: Phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hồng Lĩnh; địa điểm: Phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Thành lập Phòng giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Hưng Yên – Phòng Giao dịch Mỹ Hào; địa điểm: Thị trấn Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt có trách nhiệm thực hiện các thủ tục khai trương hoạt động, đăng ký, đăng báo đối với các chi nhánh, phòng giao dịch đã được chấp thuận tại Văn bản này theo quy định tại Thông tư số 21/2013/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại (đã được sửa đổi, bổ sung) và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký văn bản này, Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt thực hiện khai trương hoạt động các chi nhánh, phòng giao dịch được chấp thuận thành lập nêu trên. Quá thời hạn nêu trên, văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước không còn hiệu lực./.