In bài viết

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tăng vốn điều lệ

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã quyết định sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

23/10/2019 15:17

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định sửa đổi Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/3/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thành: Vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt là: 8.881 tỷ đồng. Trước đó, vốn điều lệ của ngân hàng này là gần 7.500 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.