In bài viết

Ngành công thương triển khai công tác PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực

(Chinhphu.vn) - Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Phối hợp hổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Bộ Công Thương.

22/11/2022 14:50
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Bộ Công Thương phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: VGP/LS

Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, thành viên Hội đồng cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan.

Báo cáo tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương) Nguyễn Anh Sơn cho biết, lãnh đạo Bộ đã yêu cầu các đơn vị trong ngành nghiêm túc quán triệt và thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về PBGDPL; bám sát Nghị quyết của Quốc hội, Chương trình, Kế hoạch công tác, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gắn với nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm của từng đơn vị.

Ngành công thương cũng đã tổ chức thực hiện PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu xã hội, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, huy động gắn với khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Các đơn vị trong bộ đã triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước ngành công thương đến cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng người dân và doanh nghiệp dưới nhiều hình thức, chú trọng những hình thức tuyên truyền, phổ biến hiệu quả, tính lan tỏa cao.

Tuy nhiên, đại diện Vụ Pháp chế cũng chỉ ra những tồn tại như: Việc triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại một số đơn vị còn mang tính hình thức, chất lượng chưa cao; nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL còn nhiều bất cập, chưa ngang tầm nhiệm vụ và chưa đáp ứng được đòi hỏi mới của xã hội...

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, ngành công thương đã duy trì và phát triển các hình thức PBDGPL truyền thống. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm làm mới, sinh động hơn các hình thức tuyên truyền.

Tuy nhiên, một số lĩnh vực liên quan đến tính bảo mật của thông tin hay những lĩnh vực đặc thù thì ngành cũng cân nhắc hình thức PBGDPL phù hợp. Thứ trưởng khẳng định thời gian tới, Bộ vẫn tiếp tục xác định PBGDPL là nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm. Thứ trưởng mong muốn Bộ Tư pháp tiếp tục ủng hộ ngành công thương trong công tác này để ngành hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Bộ Công Thương phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực - Ảnh 2.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh: Bộ Công Thương đã triển khai toàn diện các mặt công tác, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương - Ảnh: VGP/LS

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá, Bộ Công Thương đã triển khai toàn diện các mặt công tác, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương. Hàng năm triển khai PBGDPL có điểm nhấn, gắn với lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành, đáp ứng yêu cầu tìm hiểu thông tin người dân và doanh nghiệp.

Nhiều hình thức PBGDPL sáng tạo, phù hợp thực tiễn; trong đó vai trò các cơ quan truyền thông được phát huy mạnh mẽ, ngày Pháp luật được Bộ Công Thương triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. 

Để phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Bộ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, gắn xây dựng pháp luật với phổ biến pháp luật và thi hành pháp luật, trong đó chỉ đạo Bộ phận pháp chế có những giải pháp cụ thể thiết thực để thực hiện PBGDPL thực chất, hiệu quả.

Bộ Công Thương cần kịp thời ban hành các kế hoạch để thực hiện hiệu quả các Đề án của Thủ tướng Chính phủ về công tác PBGDPL; tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo điều kiện cho người dân tham gia từ đầu quá trình xây dựng chính sách; tạo đồng thuận trong triển khai, thi hành các văn bản pháp luật.

Bên cạnh đó, quan tâm đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL; quan tâm tăng cường phối hợp liên ngành ở Trung ương và hướng dẫn địa phương triển khai các chương trình, kế hoạch để đưa pháp luật liên quan đến ngành vào cuộc sống, để pháp luật thực sự là công cụ hữu hiệu trong hoạt động quản lý của ngành.

Chia sẻ khó khăn trong vấn đề nguồn lực, Thứ trưởng Bộ Tư pháp mong muốn Bộ Công Thương tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ pháp chế, đội ngũ người làm công tác PBGDPL. Riêng kinh phí cho công tác PBGDPL, Bộ Công Thương cần phát huy lợi thế để khuyến khích các doanh nghiệp tham gia xã hội hóa PBGDPL để tăng thêm nguồn lực cho công tác này.

Lê Sơn