In bài viết

Ngành Hải quan tập trung hoàn thiện chính sách thuế xuất nhập khẩu

(Chinhphu.vn) - Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) trong việc thực hiện, triển khai các quy định liên quan đến lĩnh vực hải quan, cơ quan Hải quan đang tích cực hoàn thiện dự thảo các văn bản chính sách pháp luật liên quan đến thuế xuất nhập khẩu để trình cấp có thẩm quyền ban hành.

11/11/2023 16:02
Ngành Hải quan tập trung hoàn thiện chính sách thuế xuất nhập khẩu- Ảnh 1.

Tổng cục Hải quan cho biết hiện cơ quan này đang hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 178/2011/TT-BTC ngày 8/12/2011 hướng dẫn về việc tạo, phát hành, sử dụng và quản lý biên lai thu thuế, lệ phí hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của các DN kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan đang tổng hợp ý kiến của các cơ quan, bộ, ban ngành để hoàn thiện dự thảo Thông tư 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 về việc quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất nhập cảnh, quá cảnh.

Ngoài ra, cơ quan Hải quan cũng đang phối hợp với Vụ Chính sách thuế xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 về hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam; xây dựng báo cáo nghiên cứu rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế bảo vệ môi trường. Phối hợp với Tổng cục Thuế sửa Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013…

Đặc biệt, cơ quan Hải quan thường xuyên rà soát, trả lời và hướng dẫn các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội; trả lời, hướng dẫn các vướng mắc của DN về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá chuyển đổi mục đích sử dụng.

Song song với đó, tích cực phối hợp với Tổng cục Thuế xử lý vướng mắc về thuế giá trị gia tăng đối với DN nội địa thuê gia công lại, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với DN chế xuất để áp dụng thủ tục, chính sách thuế nhập khẩu theo Điều 28a Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Thời gian tới, cơ quan Hải quan vẫn duy trì và tích cực hướng dẫn xử lý vướng mắc trong thực hiện Luật Quản lý thuế, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Nghị định 134/2016/NĐ-CP, Nghị định 18/2021/NĐ-CP, Nghị định 126/2020/NĐ-CP; Nghị định 15/2022/NĐ-CP; Thông tư 06/TT-BTC, Luật Thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan của các đơn vị hải quan địa phương và tổ chức, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ.

Đồng thời, chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện các chuyên đề tăng cường kiểm tra công tác giá đối với các mặt hàng: thép phế liệu xuất khẩu, gạch ốp lát, muối, tấm LCD…