In bài viết

Ngành thuế đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho DN

(Chinhphu.vn) - Tổng cục Thuế vừa có Quyết định số 82/QĐ-TCT ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

23/02/2024 16:36
Ngành thuế đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho DN- Ảnh 1.

Ngành thuế có kế hoạch hành động đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho DN

Mục tiêu của kế hoạch hành động nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế và môi trường kinh doanh, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, góp phần tăng nhanh về số lượng DN mới thành lập; tăng số lượng DN có hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; giảm chi phí đầu vào và chi phí tuân thủ pháp luật trong hoạt động đầu tư, kinh doanh; củng cố niềm tin và tạo thêm động lực cho DN vượt qua khó khăn, tiếp tục phục hồi và phát triển.

Để thực hiện được mục tiêu đó, Tổng cục Thuế sẽ tập trung tháo gỡ các vướng mắc, giải quyết hoàn thuế GTGT kịp thời cho DN, người nộp thuế, đảm bảo đúng đối tượng, chính sách theo quy định. Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, DN trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công. Tiếp tục thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, các quy định kinh doanh. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế, cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng và cụ thể hóa thành kế hoạch hoặc văn bản triển khai (theo thực tế triển khai tại đơn vị). Định kỳ trước ngày 5/6 và trước ngày 5/12 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao gửi Văn phòng Tổng cục Thuế để tổng hợp trình Tổng cục và báo cáo Bộ Tài chính.

Nghiên cứu, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, quy định kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, DN.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các đơn vị cần theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch hành động, kịp thời báo cáo Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia trong phạm vi quản lý của Tổng cục Thuế.

Thời gian qua, một trong những vướng mắc các DN phản ánh liên quan nhiều đến lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng. Các vướng mắc mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng như: Kê khai hoá đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký, khai bổ sung cho hồ sơ khai thuế có sai sót, thời điểm xuất hóa đơn điện tử hàng hóa xuất khẩu, hay những bất cập về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu...

Trong năm 2023, ngành thuế cũng tích cực đẩy mạnh cải cách, đẩy mạnh triển khai hoá đơn điện tử và kê khai qua cổng thông tin điện tử.

Anh Minh